Ár összehasonlító táblázat


 
 
Partner 15
Partner 50
Partner 100
Max. aktív hirdetések száma
15
50
100
Képek a hirdetéseben
korlátlan
korlátlan
korlátlan
Referensek száma
korlátlan
korlátlan
korlátlan
Logó a hirdetésekben
Statisztika
Ingyen kreditek száma
0
100
100
3 havi előfizetés (nettó árak)
2 500 Ft/hónap
(összesen 7 500 Ft)
4 000 Ft/hónap
(összesen 12 500 Ft)
6 000 Ft/hónap
(összesen 18 000 Ft)
12 havi előfizetés (nettó árak)
1 250 Ft/hónap
(összesen 15 000 Ft)
2 000 Ft/hónap
(összesen 24 000 Ft)
3 000 Ft/hónap
(összesen 36 000 Ft)

Győzödjön meg szolgáltatásunk hatékonyságáról!
Próbálja ki Partner 15 csomagunk napos ingyenes próbaverzióját!*


Extra szolgáltatások


Heti frissítés (nettó árak)
1000 Ft/hó
2000 Ft/hó
3000 Ft/hó
4000 Ft/hó

Extra szolgáltatásaink kreditrendszere


Extra szolgáltatások kredit díjszabása
Kiemelés (hirdetés/hét)
50 kredit
Nettó Csomagár
Kreditek száma
1 db kredit nettó ára
Kedvezmény
5 000 Ft
500
10.00 Ft
0%
9 000 Ft
1 000
9.00 Ft
10%
20 000 Ft
2 500
8.00 Ft
20%
35 000 Ft
5 000
7.00 Ft
30%
60 000 Ft
10 000
6.00 Ft
40%További kérdések esetén kérem írjon!
info@alberlet-szobatars.hu


* július 15 - szeptember 15 között nincs lehetőség ingyenes próbaverzióra